تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

پاورپوینت مونتاژمکانیکی 269 اسلایدشناسه محصول: 825029
موجود

پاورپوینت مونتاژمکانیکی 269 اسلاید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 7700تومان

برچسب ها :

پاورپوینت مونتاژمکانیکی 269 اسلاید

پاورپوینت مونتاژمکانیکی  269 اسلاید

فهرست مطالب :

الف – كليات

ب – تاريخچه مونتاژ قطعات توليدي

ج – روشهاي مختلف مونتاژ

د – سيستم هاي انتقال قطعات در خط مونتاژ

هـ – تغذيه كننده هاي ارتعاشي، كاسه اي و رفت و برگشتي

و – مكانيزم انتقال قطعات در تغذيه كننده ها

ز – دستگاههاي جهت دهنده به قطعات مونتاژي و مكانيزم آنها

ح – خطوط تغذيه و مكانيزم قرار دادن قطعات در خط

ط – نحوه كاركرد ماشين هاي مونتاژ و مسائل اقتصادي مربوطه

ي – طراحي مكانيزمهاي مونتاژ

کلیا ت :

-اكثر كارخانجات ايران از درجه اتوماسيون نسبتاً پائيني برخورداند.

پاورپوینت حسابداري ميانه دو 393اسلایدشناسه محصول: 825031
موجود

پاورپوینت حسابداري ميانه دو 393اسلاید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 8300تومان

برچسب ها :

پاورپوینت حسابداري ميانه دو 393اسلاید

پاورپوینت حسابداري ميانه دو 393اسلاید

جايگاه درس:

•حسابداري ميانه دو در نيمسال پنجم رشته حسابداري وبعد از گذراندن درس حسابداري ميانه يك بايد خوانده شود ..

پاورپوینت حسابداري ميانه يك 404 اسلایدشناسه محصول: 825032
موجود

پاورپوینت حسابداري ميانه يك 404 اسلاید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 8800تومان

برچسب ها :

پاورپوینت حسابداري ميانه يك 404 اسلاید

پاورپوینت حسابداري ميانه يك 404 اسلاید

جايگاه درس:

اين درس در نيمسال چهارم رشته حسابداري وبعداز گذراندن درس اصول حسابداري 3بايد گذرانده شود.

پاورپوینت آناليز رياضي دو 377 اسلایدرشته ریاضی و آمارشناسه محصول: 825034
موجود

پاورپوینت آناليز رياضي دو 377 اسلایدرشته ریاضی و آمار

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 8700تومان

برچسب ها :

پاورپوینت آناليز رياضي دو 377 اسلایدرشته ریاضی و آمار

پاورپوینت آناليز رياضي  دو 377 اسلایدرشته ریاضی و آمار

فهرست مطالب :

اهداف کلی درس

فصل اول

اهداف رفتاری فصل اول

پاورپوینت شیمی فیزیک یک 245 اسلایدشناسه محصول: 825036
موجود

پاورپوینت شیمی فیزیک یک 245 اسلاید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 7400تومان

برچسب ها :

پاورپوینت شیمی فیزیک یک 245 اسلاید

پاورپوینت شیمی فیزیک  یک  245 اسلاید

فهرست مطالب :

فصل اول

گازها و تئوری جنبش مولکولی

هدف: آشنائي با قانون گازهاي ايده آل؛ رفتار گازهاي حقيقي ؛ معادله واندروالس و پديده بحراني

    اهداف رفتاري:
  - بيان قانون ايده ال
  - معادلات مخلوط گاز ايده ال
  - معادلات گازهاي حقيقي
  - رابطه اثر فشار بر فشار گازها
  - مفهوم انرژي پتانسيل بين مولكولي
  - نظريه سينتيك گازها
  - معادله توزيع ماكسول-بولتزمن
  - پديده نفوذ مولكولي
  - توزيع انرژي مولكولي

فصل دوم

ترموديناميك

هدف: معرفي اصول سه گانه ترموديناميك؛ توابع حالت؛ نتايج نظري و عملي حاصل از آنها

   اهداف رفتاري:
- تعريف سيستم و محيط
- مفهوم دما و روشهاي دما سنجي
- معادل مكانيكي كار و گرما
- مفهوم حالت و متغيرهاي حالت
- فرايند برگشت پذير و برگشت ناپذير
- توابع حالت
- مفهوم کار و مبادله آن
- مفهوم انرژي دروني
- اصل اول ترموديناميك
- تابع انتالپي
- ضريب ژول تامسون
- ظرفيت گرمائي
- انبساط آدياباتيك
 
- محاسبه كار در طي تحولات مختلف
- ظريف حرارتي گازها؛ مايعات و جامدات

فصل سوم

ترمو شيمي

هدف: كاربردهاي اصل اول ترموديناميك در شيمي

   اهداف رفتاري:
- تعريف گرماي واكنش
- گرما در حجم و گرما در فشار ثابت
- تغييرات آنتالپي
- حالت استاندارد
- رابطه بين گرما در حجم ثابت و گرما در فشار ثابت
- گرماي نهان
- انتالپي تشكيل استاندارد
- انرژي پايداري
- انرژي شبكه بلوري

فصل چهارم

اصل دوم و سوم ترموديناميك

هدف: معرفي اصول دوم و سوم و كاريردهاي آن

   اهداف رفتاري:
- تبديل گرما به كار و بازده تبديل
- ماشين گرمائي غير ممكن
- تبادلات خودي و غير خودي
- سيكل كارنو
- آنتروپي و تغييرات آن
- كاربرد اصل دومدر سيستم مجزا
- مفهوم ذره اي آنتروپي
- تغييرات آنترو  پي در برخي از فرآيندها
- اصل سوم ترموديناميك

فصل پنجم

معادلات اساسي در ترموديناميك و کار- انرژی گیبس، انرژی هلمولتز و تعادل

هدف: معرفي كار برگشت پذير و ماكزيمم كار مفيد؛ معادلات ماكسول؛ اثر متغير هاي ترموديناميك روي كميت هاي ترموديناميكي؛ فوگاسيته و ضريب فوگاسيته

   اهداف رفتاري:
- محاسبه ماكزيمم كار مفيد
- معادلات اساسي و معادلات ماكسول
- اثر دما روي آنتالپي فرايند
- اثر فشار روي آنتالپي فرايند
- تغيير انرژي آزاد
- تعريف  پتانسيل شيميا يی
- مفهوم فيزيكي تغييرات انرژي آزاد
- فوگاسيته و كاربرد آن در گازهاي حقيقي
- ضريب فوگاسيته و محاسبه آن

فصل ششم

تعادلات شيميائي وقانون جابجاشدن  تعادل

هدف: معرفي مفهوم تعادل شيميائي؛ ثابت تعادل و كاربردهاي آن

   اهداف رفتاري:
- مفهوم تعادل و ثابت تعادل
- محاسبه ثابت تعادل يك فرايند شيميائي
- تعادلات در فرايند هاي گازي
- قانون اثر جرم
- اثر دما روي تعادلات
- اثر فشار روي تعادلات
- اثر تغيير غلظت روي تعادلات
- تعادل در واكنشهاي غير همگن

مقدمه :

قانون بویل :

در یک مقدار معین از یک گاز ، حاصلضرب فشار در حجم،  مقداری است ثابت .

واحد های فشار(p):

الف: پاسکال(Pa) : یک پاسکال عبارت است از

فشار حاصل از نیروی یک نیوتون بر متر مربع .

و......

ب: اتمسفر: واحد فشار در اندازه گیری های عملی که عبارت

 است از فشار ستونی از جیوه برابر 76 سانتیمتر جیوه.


پاورپوینت باغبانی عمومی 270 اسلایدشناسه محصول: 826997
موجود

پاورپوینت باغبانی عمومی 270 اسلاید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 7800تومان

برچسب ها :

پاورپوینت باغبانی عمومی 270 اسلاید

پاورپوینت باغبانی عمومی 270 اسلاید

هدف درس :

باتوجه به افزایش جمعیت و اهمیت اقتصادی و ارزش غذائی محصولات باغی در سراسر دنیا دستیابی به محصولات با کمیت و کیفیت بالا ضروری به نظر می رسد ، که تمامی جوامع نگاه ویژه ای به این امر دارند و لذا دستیابی به خودکفائی در زمینه محصولات کشاورزی به خصوص باغبانی مستلزم بهره گیری از علوم پیشرفته روز دنیا در این زمینه می باشد ، در این مجال سعی بر این است مطالبی مختصر و مفید جهت استفاده دانشجویان عزیز ارائه گردد .

•جایگاه درس :

پاورپوینت اصول کامپیوتر دو 410 اسلایدشناسه محصول: 827001
موجود

پاورپوینت اصول کامپیوتر دو 410 اسلاید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 8700تومان

برچسب ها :

پاورپوینت اصول کامپیوتر دو 410 اسلاید

پاورپوینت اصول کامپیوتر دو 410 اسلاید

فهرست مطالب :

فصل اول :

مفاهيم اوليه

اهداف كلي و رفتاري

الگوريتم

نوع داده مجرد

بررسي نحوة اجراي يك برنامه

پيچيدگي فضاي لازم

پيچيدگي زمان

چرخه زندگي يك سيستم

طراحي شيء گرا

طراحي تابعي

فصل دوم :

زبان برنامه نويسي

مقدمه

عملگرهاي محاسباتي

كاراكتر

شناسه

متغير

علامت توضيح

دستورالعمل هاي اجرايي و....

فصل سوم :

انواع داده ها

اهداف كلي و رفتاري

مقدمه

تعريف متغيرها

مقادير ثابت صحيح

داده هاي كاراكتري

مقادير ثابت رشته اي

مقداردهي اوليه متغيرها

پيش پردازنده و...

فصل چهارم :

توابع ورودي و خروجي

اهداف كلي و رفتاري

مقدمه

تابع printf()

تابع getch

توابع gets() و puts()و...

فصل پنجم :

ساختارهاي كنترلي و شرطي

اهداف كلي و رفتاري

مقدمه

دستور كنترلي

دستور كنترلي do-while

كدهاي توسعه يافته و...

فصل ششم :

برنامه سازي پيمانه اي

اهداف كلي و رفتاري

مقدمه

قلمرو متغيرها

فراخواني تابع

استفاده از چند تابع

كلاسهاي حافظه

ماكرو و...

فصل هفتم :

آرايه

اهداف كلي و رفتاري

مقدمه

انتقال آرايه به تابع

مرتب سازي حبابي

آرايه هاي چند بعدي

جستجوي خطي

توابع كتابخانه اي رشته ها

انديس آرايه و...

فصل هشتم :

اشاره گر

اهداف كلي و رفتاري

مقدمه

اشاره گر به تابع

انتقال دو طرفه اطلاعات

عمليات روي اشاره گرها

تخصيص حافظه پويا و...

فصل نهم :

نوع داده كاربر

اهداف كلي و رفتاري

مقدمه

داده تعريف شده توسط كاربر

آرايه اي از ساختارها

اجتماع

نوع شمارشي و...

فصل دهم :

پشته و صف

اهداف كلي و رفتاري

مقدمه

نوع داده مجرد پشته

ارزشيابي عبارات  infix،  postfix، prefix

صف حلقوي(دايره اي) و...

فصل يازدهم :

ساختار درختي

اهداف كلي و رفتاري

مقدمه

درختان جستجوي دودويي

عمق يک درخت جستجوي دودويي

حذف عنصر از درخت جستجوي دودويي و...

 

 

 

 

 


پاورپوینت مبانی ژئوشیمی 325 اسلایدشناسه محصول: 827004
موجود

پاورپوینت مبانی ژئوشیمی 325 اسلاید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 8500تومان

برچسب ها :

پاورپوینت مبانی ژئوشیمی 325 اسلاید

پاورپوینت مبانی ژئوشیمی  325 اسلاید

هدف های آموزشی کلی کتاب عبارتند از:

1- آشنايى با موضوع علم ژئوشيمى و سير تحولات و توسعه اين علم

2- آشنايى با ماهيت و خاستگاه منظومه شمسى، تركيب خورشيد و سيارات آن

3- آشنايى‏ و فراگيرى ويژگيهاى عمومى زمين و طبقه ‏بندى ژئوشيميايى عناصرتشكيل ‏دهنده آن

4- فراگيرى قوانين مربوط به پايدارى شبكه‏هاى بلورى و رابطه شرايط تعادلى اين شبكه‏ها با مفاهيم ژئوشيميايى

5- فراگيرى ويژگيهاى ماگما و رابطه آن با تشكيل سنگهاى آذرين و

تركيب كانى شناختى فرآورده‏هاى پايانى ماگما

6- فراگيرى تركيب كانى شناختى سنگهاى رسوبى و عوامل فيزيكوشيميايى مؤثر در تجزيه و رسوب‏گذارى فراورده‏هاى رسوبى

7- فراگيرى ايزوتوپهاى بعضى از عناصر شيميايى و چگونگى تعيين سن سنگهاى رسوبى و ساير رويدادها

8- فراگيرى تركيب هواكره و خاستگاه آنها و علتهاى فراوانى و اتلاف بعضى از آنها

9- فراگيرى تركيب شيميايى آبهاى خشكى و دريا و عوامل كنترل كننده

تعادل آنها و همچنين آموختن فرضيه‏هاى تكامل اقيانوسها

10- فراگيرى ويژگيهاى زيست كره و چرخه ژئوشيميايى كربن و گوگرد

11- فراگيرى تركيب كانى شناختى سنگهاى دگرگونى و قوانين حاكم بر

تشكيل آنها و تعيين مرز آن با فرايندهاى رسوبى و ماگماتيسم

12- فراگيرى چرخه ژئوشيميايى و عوامل مؤثر بر آن.

فهرست عناوین:

فصل 1-  مقدمه

فصل 2-  زمین در رابطه با جهان

فصل 3-  ساختمان و ترکیب زمین

فصل 4-  ترمودینامیک و کریستال شیمی

فصل 5-  ماگماتیسم و سنگهای آذرین

فصل 6- رسوب گذاری و سنگهای رسوبی

فصل 7- ژئوشیمی ایزوتوپ ها

فصل 8-  اتمسفر

فصل 9-  ماهیت هیدروسفر

فصل 10-  ماهیت بیوسفر

فصل 11-  دگرگونی به عنوان یک فرآیند ژئوشیمیایی

مقدمه:

به بيانى ساده، ژئوشيمى علمى است كه شيمى كل زمين و بخشهاى سازنده آن را بررسى مى‏كند.

پاورپوینت اصول کامپیوتر یک 410 اسلایدشناسه محصول: 827045
موجود

پاورپوینت اصول کامپیوتر یک 410 اسلاید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10000تومان

برچسب ها :

پاورپوینت اصول کامپیوتر یک 410 اسلاید

پاورپوینت اصول کامپیوتر یک 410 اسلاید

جایگاه این درس در رشته علوم کامپیوتر:

این درس اولین درس دانشگاهی رشته می باشد و نقطه شروعی برای ورود به

 دنیای جالب برنامه نوسی و علم کامپیوتر هست . بنابراین یاد گیری اصول اولیه

 برنامه نویسی در این درس از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

این درس پایه و اساس برنامه نویسی که جزء اصول این رشته می باشد را به

 فرگیران یاد می دهد .

بنابراین این درس جزء اصلی ترین دروس این رشته در نظر می گیرند .

فهرست كلي این درس:

اصول و مبانی اولیه نرم افزار و سخت افزار را بشناسد

مفهوم زبان های برنامه نویسی را بداند

مفاهیم اولیه برنامه نویسی ساخت یافته را بداند

بتواند  دستورات زبان پاسکال را در برنامه بکار ببرد

از توابع و روال های  استاندارد زبان پاسکال استفاده نماید

از توابع ، روال ها و فایل ها  در برنامه استفاده کند

با استفاده از قابلیت های زبان پاسکال برنامه ای را برای یک سیستم بنویسد.

فصل 1

آشنايي با كامپيوتر

هدفهاي كلي فصل اول :

شناخت كامپيوترهاي نسل قديم و امروزي

شناخت نرم افزارهای لازم براي كامپيوترهاي شخصي

بررسي نرمافزارها و انواع آن

فصل 2

ساختار برنامه در زبان پاسکال

هدفهاي كلي فصل دوم :

شناخت اجزاي تشكيل دهنده يك برنامه

شناخت ساختار یک برنامه در زبان پاسکال

 بررسي دستگاههاي خروجي و دستورات لازم در زبان پاسكال براي توليد خروجي

فصل 3

انواع عملگرها و داده‌ها در زبان پاسکال

هدفهای کلی فصل سوم :

معرفي انواع عملگرها در زبان پاسكال

شناخت انواع داده ها

بررسي اولويت عملگرها

معرفي دستورات جايگزيني در پاسكال

فصل 4

ورودي و خروجي

هدفهای کلی فصل چهارم :

Writeln معرفي دستورات خروجي 

معرفی خروجی فرمت بندی شده

بررسي دستورات ورودي Read و

Readln

5فصل

ساختارهاي شرطي و كنترلي

هدفهاي كلي فصل پنجم :

معرفي دستور شرطي If and Else

معرفي دستور case

بررسي دستورات تكرار for ، while ، repeat until

معرفي دستورات شرطي متداخل

بررسي چند تابع و روال استاندارد زبان پاسکال

فصل 6

Arrayآرایه ها

هدفهای کلی فصل ششم :

شناخت لزوم استفاده از ساختار داده اي به نام آرايه

شناخت انواع آرايهها و موارد استفاده از آنها

شناخت مفاهيم مرتبسازي و جستجو

شناخت الگوريتمهاي مرتبسازي و جستجو

فصل7

توابع و روال هاي كتابخانه ای

هدفهای کلی فصل هفتم :

شناخت ساختار تابع و روال

شناخت توابع و روالهاي استاندارد براي نوعهاي صحيح

شناخت توابع و روالهاي استاندارد براي نوعهاي اعشاري و كاركتري

شناخت توابع و روالهاي استاندارد رياضي

فصل8

(String) متغيرهاي كاراكتري و رشتهها

هدفهای کلی فصل هشتم :

بررسي ساختار آرايه هايي از نوع كاراكتر

معرفي نوع دادة جديد به نام رشته

مقايسه آرايه اي از كاراكتر و رشته

شناخت توابع و روالهاي استاندارد براي رشته ها

فصل 9

هدفهاي كلي فصل نهم :

·شناخت اجزاء تشكيلدهنده توابع و روالها

پاورپوینت شيمي عمومي یک 341 اسلایدشناسه محصول: 827412
موجود

پاورپوینت شيمي عمومي یک 341 اسلاید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 8000تومان

برچسب ها :

پاورپوینت شيمي عمومي یک 341 اسلاید

پاورپوینت شيمي عمومي  یک 341 اسلاید

اهداف ارائه درس:

شيمي عمومي 1 بعنوان يك درس عمومي براي رشته هاي شيمي ،زيست شناسي ، فيزيك ،زمين شناسي و اكثر رشته هاي مهندسي در سال اول ارايه مي گردد.

هدف كلي از ارايه اين درس آشنايي با مفاهيم اوليه و پايه شيمي است.

فهرست مطالب :

فصل اول:

ساختار اتم

مفاهيم كليدي  فصل اول:

پرتو كاتدي ،پرتو مثبت ، تابشهاي الكترومغناطيسي ، نظريه هاي كوانتومي ، طيف گسيلي(نشري) هيدروژن،

پاورپوینت فیزیک پایه رشته فیزیک کتاب مرجع: فیزیک (جلد سوم)دیوید هالیدی و رابرت رزنیک351 اسلایدشناسه محصول: 827413
موجود

پاورپوینت فیزیک پایه رشته فیزیک کتاب مرجع: فیزیک (جلد سوم)دیوید هالیدی و رابرت رزنیک351 اسلاید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 8500تومان

برچسب ها :

پاورپوینت فیزیک پایه رشته فیزیک کتاب مرجع: فیزیک (جلد سوم)دیوید هالیدی و رابرت رزنیک351 اسلاید

پاورپوینت فیزیک پایه   رشته فیزیک  کتاب مرجع: فیزیک (جلد سوم)دیوید هالیدی و رابرت رزنیک351  اسلاید

فهرست مطالب :

فصل 26 بار وماده

•الکترو مغناطیس – سابقه تاریخی

پاورپوینت فیزیک پایه یک 344 اسلایدشناسه محصول: 827414
موجود

پاورپوینت فیزیک پایه یک 344 اسلاید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 8700تومان

برچسب ها :

پاورپوینت فیزیک پایه یک 344 اسلاید

پاورپوینت فیزیک پایه  یک 344 اسلاید

فهرست مطالب :

فصل 1- اندازه گیری

کمیتهای فیزیکی، استانداردها و یکاها

پاورپوینت روش عناصر محدود 343 اسلایدشناسه محصول: 827415
موجود

پاورپوینت روش عناصر محدود 343 اسلاید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 8700تومان

برچسب ها :

پاورپوینت روش عناصر محدود 343 اسلاید

پاورپوینت روش عناصر محدود 343 اسلاید

فصل بندي مطالب مطروحه در اين درس:

1- مقدمه ای بر روش عناصر محدود

 تاريخچه روش عناصر محدود

 مدل هاي رياضي و روش عناصر محدود

 حوزه هاي كاربرد روش عناصر محدود

 فرايند تحليل عناصر محدود

 ايده بنيادي روش عناصر محدود و ارتباط آن با تحليل ماتريسي سازه های اسکلتی

 بسته هاي نرم افزاري عناصر محدود و نحوه توسعه و حوزه كاركردي آنها

 فرض های اساسی در روش عناصر محدود

 روش سختی در تحلیل عناصر محدود

 تبدیلات دورانی مختصات

2- مباني رياضي روش عناصر محدود

 مدل هاي رياضي و روش عناصر محدود

 روش هاي حل مدل هاي رياضي گسسته سيستم

 روش هاي حل مدل هاي رياضي پيوسته سيستم

 روشRitz در حل معادلات ديفرانسيل

 روشGalerkin در حل معادلات ديفرانسيل

 اصل تغيير مكان هاي مجازي و رابطه آن با روش وردشي

3- فرمول بندي روش عناصر محدود در تحليل خطي

 نحوه استخراج معادلات روش عناصر محدود

 درجات آزادي محلي عنصري و درجات آزادي كلي سازه اي

 اعمال شرایط مرزی

 خواص ماتریس های سختی

 مدل هاي مختصات تعميم يافته

 عناصر مختلف و ويژگي هاي آنها

 همگرايي در تحليل عناصر محدود

4- فرمول بندي عناصر محدود ايزوپارامتريك

 فرمول بندي عناصر محدود ايزوپارامتريك محيط پيوسته

 توابع درون يابي

 مرتبه هاي مناسب انتگرال گيري عددي

 شرايط همگرايي در عناصر محدود ايزوپارامتريك محيط پيوسته

 فرمول بندي عناصر محدود ايزوپارامتريك سازه اي

 عناصر انتقالي

تاريخچه روش عناصر محدود:

اگرچه نام عناصر محدود اخيرا به اين روش اطلاق گرديده است، اما اين مفهوم چندين قرن پيش نيز مورد استفاده قرار گرفته است.

براي مثال رياضي دانان قديمي محيط دايره را با تقريب آن به يك چند ضلعي (محاطي يا محيطي) بدست مي آوردند. بر حسب نامگذاري امروزي هر ضلع اين چند ضلعي را مي توان يك المان محدود ناميد. با در نظر گرفتن چند ضلعي هاي تقريبي به صورت محاطي و محيطي مي توان به ترتيب يك حد پايين يا يك حد بالا براي مقدار كامل (Exact) محيط به دست آورد.

مشخص است كه با افزايش اضلاع چند ضلعي، دقت جواب ها (Accuracy) افزايش يافته و مقادير تقريبي به مقدار كامل محيط همگرا مي شوند ( Convergence).

بحثی در مورد Exact solution یا Analytical solution یا Closed Form Solution  و Approximate Solution یا Numerical Solution

 بحثی در مورد Convergence  و Accuracy 

روش عناصر محدودي كه به صورت شناخته شده امروزي است، در سال 1956 به وسيله Clough، Turner، Top و Martin در مقاله مشهور زير ارائه شده است:

 

“Stiffness and Deflection Analysis of Complex Structures”, Journal of Aeronautical Sciences, 23, 805-825 (1956).

 

اين مقاله كاربرد عناصر محدود ساده (ميله هاي مفصل شده و ورق مثلثي) براي تحليل سازه هواپيما را نشان مي دهد و به عنوان يكي از پيشرفت هاي كليدي در توسعه روش عناصر محدود در نظر گرفته مي شود.

همراه با توسعه كامپيوترهاي ديجيتالي با سرعت هاي بالا، كاربرد روش عناصر محدود هم با نرخ فزاينده اي پيشرفت نمود.

- موجودیت یافتن روش های کامپیوتری تحلیل سازه ها مدیون دو عامل مهمی می باشد که در طی دهه های 1955-1945 به وقوع پیوستند:

الف) نیاز روزافزون به روش های بهتر و مطلوب تر تحلیل سازه ها

       طراحی های سازه ای در بسیاری از زمینه های مهندسی به حدی پیچیده شدند که روش های       موجود ناکارایی خود را برای تحلیل آن سیستم های پیچیده به اثبات رساندند.

ب)پیدایش کامپیوترهای دیجیتالی (در اواخر دهه 1940)

- از طرف دیگر مدت های مدیدی بود که مفاهیم و سیستم علائم جبر ماتریسی به عنوان ابزارهای استاندارد تحلیلی در ریاضیات کاربردی (Applied Mathematics) مورد استفاده قرار می گرفتند. در سال های قبل از 1940 مقالاتی چند منتشر شدند که در آنها از مفاهیم مزبور در حل مسائل مربوط به سازه ها استفاده شده بود، ولی به علت عدم وجود کامپیوتر در آن زمان، این عمل از طرف مهندسین کمتر مورد استقبال قرار گرفت، زیرا احتیاج به عملیات ماتریسی زیاد و ماهرانه داشت.

- پیدایش کامپیوتر، معیارهای قضاوت درباره «خوب» یا «بد» بودن یک روش تحلیلی را تغییر داد. در مواجهه با یک روش تحلیلی، دیگر سئوال این نبود که «آیا این روش حجم عملیات عددی را به حداقل می رساند یا نه؟»، بلکه مسأله به این صورت در ذهن ها شکل گرفت که « آیا این روشی است که بتوان آن را به سادگی به صورت یک برنامه کامپیوتری تنظیم کرد یا نه؟»

- حقیقت این است که روش های مبتنی بر جبر ماتریسی (Matrix Algebra) از این نظر در حد ایده ال هستند.

- روش های تحلیل ماتریسی سازه ها (از جمله روش عناصر محدود) براین مفهوم بنا شده اند که سازه واقعی را با مدلی ریاضی، شامل اجزایی با خواص مشخص، که بتوان آنها را به فرم ماتریسی درآورد، جایگزین می نماییم.

- به عبارت دیگر وجه تمایز «روش های تحلیل ماتریسی سازه ها ( از جمله روش عناصر محدود)» و روش های کلاسیک تحلیل سازه ها در دو عامل است:

 نحوه مدل سازی ریاضی (با استفاده از ماتریس ها)

پاورپوینت مديريت مالي یک 306 اسلایدشناسه محصول: 827419
موجود

پاورپوینت مديريت مالي یک 306 اسلاید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 9000تومان

برچسب ها :

پاورپوینت مديريت مالي یک 306 اسلاید

پاورپوینت مديريت مالي یک 306 اسلاید

هدف کلي درس:

آشنائي با تکنيکهاي حداکثر کردن ثروت و استفاده بهينه از منابع مالي

پاورپوینت اصول حسابداري دو 404 اسلایدشناسه محصول: 827443
موجود

پاورپوینت اصول حسابداري دو 404 اسلاید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 9000تومان

برچسب ها :

پاورپوینت اصول حسابداري دو 404 اسلاید

پاورپوینت اصول حسابداري دو 404 اسلاید

جايگاه درس:

•اين درس بعداز درس اصول حسابداري 1 ودر نيمسال دوم رشته حسابداري بايد گذرانده شود.

پاورپوینت بیماری های دستگاه گوارش 362 اسلایدشناسه محصول: 827749
موجود

پاورپوینت بیماری های دستگاه گوارش 362 اسلاید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 7700تومان

برچسب ها :

پاورپوینت بیماری های دستگاه گوارش 362 اسلاید

پاورپوینت بیماری های دستگاه گوارش 362 اسلاید

مقدمه :

مجرای گوارشی یکی از بخش های عمده بدن است که در هضم،جذب،سوخت و ساز غذا دخالت دارد.

مجرای گوارشی در مجموعه ای که حاوی شیره معدی،ترشح هورمون های مختلف از ارگانهای بدن(کبد،کیسه صفرا، پانکراس)و آنزیم های گوارشی می باشد،قرار دارد.

اختلال عملکرد مجرای گوارشی خود بر وضعیت تغذیه ای فرد اثر می گذارد و می تواند منجر به دریافت ناکافی مواد غذایی، کاهش وزن و سوءتغذیه پروتئین-انرژی و دهیدراتاسیون شود.

اختلالات فیزیکی نظیر اشکال در جویدن،اشکال در بلع مثل سرطان مری یا اختلالات عصبی،یا عصبی-عضلانی می تواند هضم غذا را با مشکل روبرو کند.
اختلالات ارگانیکی معده نظیر زخم معده،فتق معده،سرطان و التهاب ویا عفونت بافت معدی نیز منجر به اختلال در سیستم هضم می شود.
روده بزرگ و کوچک،کبد،کیسه صفرا و پانکراس تمامی در هضم و جذب دخالت داشته و به بیماری های متعددی مستعد هستندکه می تواند منجر به اختلال در مجرای گوارشی گردد.

خلاصه فهرست مطالب :

بیماری های مربوط به مری

بیماری های مربوط به معده

بیماری های مربوط به روده

بیماری های مربوط به مری

اهداف تغذیه ای

رفلاکس

فتق هیاتال

ازوفاژیت

گیاهان دارویی

تنگی مری

اسپاسم مری

آشالازی

درمان

توصیه رژیمی و تغذیه ای

سرطان مری

مشکلات تغذیه ای در سرطان مری

جراحی مری

تغذیه پس از جراحی

بیماری های خوش خیم مری

استنت مری

ازوفاژکتومی

معده

زخم معده

پاتوفیزیولوژی

سوءهاضمه

اتیولوژی

سندروم دامپینگ

سرطان معده

یبوست

انواع فیبر

اسهال

تقسیم بندی اسهال بر اساس زمان

فرمول ORSخانگی

سلیاک

اسپروی حاره ای

پاتوفیزیولوژی

گازهای شکمی ونفخ

عدم تحمل لاکتوز

بیماری دیورتیکولی

هموروئید

اتیولوژی

سندرم روده کوتاه

فاکتورهای مداخله کننده
با
وضعیت تغذیه ای

کربوهیدراتها

قطع دئودنوم

حذف ایلئوم و کولون

سرطان روده

انواع ایلئوستومی

 


پاورپوینت اندازه گيري وسنجش در علوم تربيتي 315 اسلایدشناسه محصول: 827812
موجود

پاورپوینت اندازه گيري وسنجش در علوم تربيتي 315 اسلاید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 7800تومان

برچسب ها :

پاورپوینت اندازه گيري وسنجش در علوم تربيتي 315 اسلاید

پاورپوینت اندازه گيري وسنجش در علوم تربيتي 315 اسلاید

هدف کلی درس :

دانشجويان رشته علوم تربيتي پس از گذراندن روانشناسي عمومي وتربيتي وروشهاي آمار با اخذ اين واحد درسي ، با روشها و فنون گوناگون اندازه گير ي و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي و تفسير نتايج آنها آشنا مي شوند.

فصل اول :

 تعريف وانواع آزمونها در آموزش وپرورش وروانشناسي

اهداف کلی فصل اول :

آشنائي با تعريف آزمون ، اندازه گيري وارزشيابي در آموزش وپرورش وروانشناسي وانواع آزمونهاي رواني وپرورشي وانواع ارزشيابي پيشرفت تحصيلي.

اهداف دقيق آموزشي فصل اول:

از دانشجويان انتظار مي رود پس از مطالعه اين فصل اصطلاحات زير را تعريف ،توضيح وبيان نمايند:

آزمون، انواع آزمونها، اندازه گيري وارزشيابي وتفاوت آنها،ويژگيهاي ارزشيابي تشخيصي وتكويني وتراكمي، حوزه هاي شناختي وعاطفي ورواني _ حركتي ، مقايسه آزمونهاي استعدادوپيشرفت تحصيلي ، ارزشيابي ملاكي وهنجاري

مطالبي كه در اين فصل معرفي مي شوند از اين قرار ند:

تعريف آزمون،انواع آزمون،آزمونهاي توانايي،آزمونهاي عاطفي ، آزمونهاي شخصيت ، آزمونهاي علاقه ونگرش ، تعريف ارزشيابي پيشرفت تحصيلي،انواع ارزشيابي درآموزش وپرورش ، ارزشيابي ملاكي ، ارزشيابي هنجاري ،ارزشيابي تكويني ، تشخيصي و تراكمي

فصل دوم :

 تهيه طرح آزمون پيشرفت تحصيلي

پاورپوینت بازاريابي و مديريت بازار 271 اسلایدشناسه محصول: 837839
موجود

پاورپوینت بازاريابي و مديريت بازار 271 اسلاید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 12000تومان

برچسب ها :

پاورپوینت بازاريابي و مديريت بازار 271 اسلاید

پاورپوینت بازاريابي و مديريت بازار 271 اسلاید

فهرست مطالب :

فصل اول

مفاهيم مديريت بازار

فصل دوم

انواع بازار و محيط بازاريابي

فصل سوم

تقسيم بازار و تعيين بازار هدف

فصل چهارم

نيازها و رفتار خريداران

فصل پنجم

اندازه گيري کمي بازار و پيش بيني فروش

فصل ششم

اهداف بازرگاني و سازمان بازاريابي

فصل هفتم

برنامه ريزي بازاريابي عمومي و بازاريابي بيمه مخصوص

فصل هشتم

نحوه تصميم گيري در زمينه بازاريابي

فصل نهم

تحقيقات بازاريابي

فصل دهم

سيستم بازاريابي و انواع مدلهاي بازاريابي

فصل يازدهم

چگونگي ايجاد خلاقيت در مديريت بازاريابي

هدفهای رفتاری فصل اول :

از دانشجو انتظار مي رود پس از مطالعه اين فصل بتواند:

1- مفاهيم اساسي بازاريابي را نام برده و هر کدام را شرح دهد.

2- بازاريابي را تعريف کرده و فرايند مديريت بازاريابي را توصيف نمايد.

3- وظايف مختلفي را که مديران بازاريابي موسسات ايفا مي کنند، توضيح دهد.

4- فرق اساسي فلسفه هاي موجود در مديريت بازاريابي را بيان نمايد.

5- اهداف نظام بازاريابي را نام برده و هر يک از آنها را تجزيه و تحليل نمايد.

هدفهای رفتاری فصل دوم :

از دانشجويان محترم انتظار مي رود پس از مطالعه اين فصل بتوانند:

1- انواع بازارها را از ديدگاههاي مختلف شرح دهند.

2- محيط بازاريابي را توضيح داده و انواع آن را نام ببرند.

3- عوامل تشکيل دهنده محيط خرد موسسه را توضيح دهند.

4- محيط کلان موسسات را توصيف نموده و هر يک از عوامل آن را شرح دهند.

5- واکنشهاي مختلف شرکتها را در برابر محيط بازاريابي بيان نمايند.

و....

 

 


پاورپوینت اقتصاد کلان 283 اسلایدشناسه محصول: 837866
موجود

پاورپوینت اقتصاد کلان 283 اسلاید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 12000تومان

برچسب ها :

پاورپوینت اقتصاد کلان 283 اسلاید

پاورپوینت اقتصاد کلان 283 اسلاید

هدف کلی درس :

آشنايي با اقتصاد کلان:

مفاهيم اصلي

متغيرهاي کلان اقتصادي

نظريه های مکاتب مختلف

فهست مطالب :

فصل اول- مقدمه 

فصل دوم- حساب‌هاي درآمد و توليد ملي 

فصل سوم- اقتصاد کلان کلاسيک 

فصل چهارم- نظريه تقاضاي کل کينزي 

فصل پنجم- بخش دولت مفهوم ضريب افزايش و سياست مالي

فصل ششم- پول و نرخ بهره 

فصل هفتم- بانک‌هاي تجاري و بانک مرکزي 

فصل هشتم- نظام کامل کينزي: عرضه و تقاضاي کل 

فصل نهم- بيکاري و تورم 

فصل دهم- تورم و بيکاري- نظر پيروان کينز

فصل يازدهم- ضد انقلاب پول گرايان و اقتصاد نئوکلاسيک 

فصل دوازدهم- سياست اقتصادي- سياست پولي 

فصل سيزدهم- سياست مالي 

فصل چهاردهم- رشد اقتصادي 

فصل پانزدهم- اقتصاد کشورهاي توسعه نيافته

مقدمه :

اقتصاد چگونگي تخصيص منابع كمياب بين خواسته‌ها و نيازهاي نامحدود را در جامعه مطالعه مي‌كند.

شم‌ پوشي از برخي خواسته‌ها Þ انتخاب Þ منابع<  خواسته‌ها

اقتصاد بررسي و مطالعه فرايند انتخاب است.

اقتصاد خرد بررسي انتخاب‌هاي افراد و بنگاه‌ها يعني واحدهاي اقتصادي مصرف‌كننده و توليد کننده است.

اقتصاد کلان فرايند انتخاب را در سطح يک کشور بررسي مي‌کند. مسايل مورد بحث در اقتصاد كلان: كل توليد يا بازده اقتصادي، كل اشتغال، تورم، بيكاري و نرخ‌هاي بهره در يك اقتصاد.

به طور كلي اقتصاد كلان بررسي نظريه‌ها يا انگاره‌هايي است كه براي توضيح عملكرد اقتصادي يك كشور ارائه شده‌اند.

 

 

 


مديريت رفتار سازماني 182 اسلایدشناسه محصول: 839902
موجود

مديريت رفتار سازماني 182 اسلاید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 11000تومان

برچسب ها :

مديريت رفتار سازماني 182 اسلاید

مقدمه :

  تمامی مکاتب فکری وادیان الهی بویژه دین مبین اسلام که آخرین و کاملترین ادیان الهی است اهمیت ویژه ای به انسان و شخصیت معنوی و پنهانی او داده است . به همین جهت در بیان علوم مدیریت رفتار سازمانی از اهمیت و جایگاهی خاص برخوردار است زیرا هر قدر که استراتژی وتکنولوژی سازمانی پیچیده باشد و هر قدر علوم جدید کشف شود باز هم رمز موفقیت و در خدمت گرفتن آن به عامل انسانی بستگی دارد و هر چه فشار های رقابتی اقتصاد جهانی بیشتر شود مدیریت ماهرانه نیروی انسانی بیش از هر زمان دیگر اهمیت می یابد .

بطوریکه بزرگترین سیاستمدارهندوستان جواهر لعل نهرو  گفته است : “میتوان در ظرف دو سال ساختمان کارخانه ذوب اهن اصفهان را بپایان رسانید ولی جهت تربیت یک مدیر برای این صنعت باید بیست سال وقت صرف کرد

  لذا مدیریت رفتار سازمانی در جستجوی دانش همه جانبه رفتارانسانها در محیط های سازمانی برای بهبود فرایند های سازمانی و افزایش کارایی و اثر بخشی  سازمانی است.

 

فهرست مطالب :

تعاریف اولیه

بخش اول :

مباني رفتار فردي در سازمان

بخش دوم :
مبانی رفتار تیم

بخش سوم :

رفتار سازمانی

سرفصل ها :

فرهنگ سازمانی
1 2
logo-samandehi